SOL
SAĞ
Gelişmiş Banka Sistemi
SİDEBAR REKLAMI

Oyuncular bir şifre yazarak, bir güvenlik sorusu seçerek ve cevabını seçerek banka hesabını oluşturabilirler.
Parolalarıyla oturum açabilirler veya hatırlamazlarsa, sıfırlayabilirler, ancak yalnızca güvenlik sorularının cevabına sahiplerse.
Ayrıca verilerini değiştirebilirler.

Oyuncu giriş yaparken şifresini 5 kez geçemezse veya güvenlik sorusuna cevap verirse, 2 saat boyunca giriş yapamaz veya şifresini sıfırlayamaz.

Öncelikle bu fonksiyonları ve değişkenleri questlib.lua dosyanıza eklemelisiniz:
 

Kod:

bank_path = '/game/bank'

function readline(path, x)
  local linetable = {}
  for line in io.lines(path..'/'..pc.name) do
    table.insert(linetable, line)
  end
  return linetable[x]
end
  
function write_in_file(path, text)
  if string.find(text, "%[ENTER%]") then
    text = string.gsub(text, "%[ENTER%]", "n")
  end
  local file = io.open(path..'/'..pc.name, 'w')
  file:write(text)
  file:close()
end

Bir sonraki adım, banka adında bir klasör oluşturmaktır veya isterseniz ad istediğiniz gibidir, ancak bu klasörün yolunu banka_yolu içinde yazmanız gerekir . Bu klasörde oyuncunun banka hesabıyla ilgili tüm bilgiler kaydedilecektir. (Banka şifresi, güvenlik sorusu, güvenlik sorusunun cevabı ve sonunda kaydedilen altın gibi şeyler).

Ve şimdi görev: (quest yabancı bir forumdan alıntı olduğu için düzenlemeniz gerek yerleri sizler için belirteceğim)
 

Kod:

quest advanced_bank begin
  state start begin
    when 20090.chat.'Bank' begin
      local question = {'Your moms name?', 'Your fathers name', 'Your pets name', 'Other'} ==> Düzeltebilirsiniz
      say_title'Bank'
      if pc.getqf('has_bank_acc') == 0 then
        say'Hello! Welcome to our City Bank.[ENTER]I guess you havent an account here.'
        say'Let me explain you how this works:' ==> Düzeltebilirsiniz
        say_reward'You have to write a password for your account[ENTER]a security question and a security answer.' ==> Düzeltebilirsiniz
        say_reward'This will increase your security.[ENTER]No one can access your account unless they[ENTER]have your password.[ENTER]' ==> Düzeltebilirsiniz
        say'You just need to pay 1.000.000 Gold[ENTER]to get your bank account.[ENTER]But always, remember:' ==> Düzeltebilirsiniz
        say_reward'Do not use other games password.[ENTER]This would make easier to know your pw.[ENTER]And also because' ==> Düzeltebilirsiniz
        say_reward'admins can see your password.[ENTER]The same is for your question and answer.[ENTER]' ==> Düzeltebilirsiniz
        say'So.. you wanna continue, and get a[ENTER]bank account?' ==> Düzeltebilirsiniz
        if select('Yes, of course.', 'Nah, forget it.') == 1 then
          if pc.get_gold() < 1000000 then
            say'Sorry, you dont have enough Gold.[ENTER]Come back when you get 1.000.000 Gold.' ==> Düzeltebilirsiniz
            return
          end
          say'Okay, please write your bank acc pw.' ==> Düzeltebilirsiniz
          local pw = input()
          if pw == '' then
            say'Did you change your mind?' ==> Düzeltebilirsiniz
            return
          end
          say'Next step is choose your security question.[ENTER]You can also write one if you want to.' ==> Düzeltebilirsiniz
          local sqt = select_table(question)
          if sqt == 4 then
            say'Okay, please write your question:' ==> Düzeltebilirsiniz
            local myquestion = input()
            if myquestion == '' then
              say'Did you change your mind?' ==> Düzeltebilirsiniz
              return
            end
            question = myquestion
          else
            question = question[sqt]
          end
          say'Oh right, we are almost finishing.[ENTER]Now enter the answer to your question.' ==> Düzeltebilirsiniz
          say_reward(question)
          local answ = input()
          if answ == nil then
            say'Did you change your mind?' ==> Düzeltebilirsiniz
            return
          end
          advanced_bank.set_pc_bank_infos(pw, question, answ, 0)
          say'Great! You are now registered in our bank.[ENTER]Welcome! :)' ==> Düzeltebilirsiniz
          pc.change_gold(-1000000)
        end
      else
        local mainmenu = select('Log in into my account','I forgot my password','Cancel')
        if mainmenu == 2 then
          if pc.getqf('tries') == 5 then
            say'Sorry, you have tried too many times.[ENTER]Please, try later.' ==> Düzeltebilirsiniz
            pc.setqf('tries', get_time()+60*60*2)
            pc.setqf('is_delayed', 1)
            return
          elseif get_time() <= pc.getqf('tries') then
            say'Since you failed 5 times your password[ENTER]you have to wait 2 hours to try again.[ENTER]Too bad!' ==> Düzeltebilirsiniz
            return
          end
          if pc.getqf('is_delayed') == 1 then pc.delqf('is_delayed') pc.delqf('tries') end
          say'Wow what the hell![ENTER]If you at least know your[ENTER]security answer, we can generate a new pw 4 you.' ==> Düzeltebilirsiniz
          say'Please, write the RIGHT answer.' ==> Düzeltebilirsiniz
          if input() ~= readline(bank_path, 3) then
            say'Wrong, sorry dude..'
            pc.setqf('tries', pc.getqf('tries')+1)
          else
            say'Okay, wait a minute.[ENTER]A number password is being generated.' ==> Düzeltebilirsiniz
            wait()
            local random = number(1000, 9999)
            say('Your new password is '..tostring(random)..'.') ==> Düzeltebilirsiniz
            advanced_bank.set_pc_bank_infos(random, readline(bank_path, 2), readline(bank_path, 3), readline(bank_path, 4))
          end
          return
        end
        if pc.getqf('tries_to_login') == 5 then
          say'Sorry, you have tried to log in too many times.[ENTER]Please try later.' ==> Düzeltebilirsiniz
          pc.setqf('tries_to_login', get_time()+60*60*2)
          pc.setqf('is_login_delayed', 1)
          return
        elseif get_time() <= pc.getqf('tries_to_login') then
          say'Since you failed 5 times your password[ENTER]you have to wait 2 hours to try again.[ENTER]Too bad!' ==> Düzeltebilirsiniz
          return
        end
        if pc.getqf('is_login_delayed') == 1 then pc.delqf('is_login_delayed') pc.delqf('tries_to_login') end
        say'Yô dawg[ENTER]Welcome back.[ENTER]Please write your password to log in.' ==> Düzeltebilirsiniz
        local login = input()
        say_title('Bank')
        if login ~= readline(bank_path,1) then
          say('Sorry, your password is wrong.')
          pc.setqf('tries_to_login', pc.getqf('tries_to_login')+1)
          return
        end
        say'Welcome to Clients Panel.[ENTER]What do you want to do?' ==> Düzeltebilirsiniz
        say_reward('Currently you have '..readline(bank_path, 4)..' Gold saved.') ==> Düzeltebilirsiniz
        local sel = select('Take Gold', 'Save Gold', 'Change data', 'Nothing')
        if sel ~= 4 then
          say_title('Bank')
          if sel ~= 3 then
            say_reward('Currently you have '..readline(bank_path,4)..' Gold saved.') ==> Düzeltebilirsiniz
          end
        end
        if sel == 1 then
          say'You have to write how much Gold[ENTER]you want to receive.[ENTER]If you want to cancel, please write 0[ENTER]or do not write nothing.' ==> Düzeltebilirsiniz
          local qt = tonumber(input())
          if qt == nil or qt == 0 then
            say'Did you change your mind?' ==> Düzeltebilirsiniz
            return
          end
          say('So you want to receive '..qt..' Gold. Isnt it?') ==> Düzeltebilirsiniz
          if select('Yes, it is.', 'Hmm, no') == 1 then advanced_bank.give_money(qt) end ==> Düzeltebilirsiniz
        elseif sel == 2 then
          say'How much Gold you want to save?' ==> Düzeltebilirsiniz
          local whatiwant = tonumber(input()) 
          if whatiwant ~= nil then
            say('So do you really want to save '..whatiwant..' Gold?') ==> Düzeltebilirsiniz
            if select('Yes, I want to', 'No, no sorry.') == 1 then ==> Düzeltebilirsiniz
              if pc.get_gold() < whatiwant then
                say('You dont have that Gold to save..') ==> Düzeltebilirsiniz
                return
              end
              advanced_bank.save_money(whatiwant)
              pc.change_gold(-whatiwant)
              say('Done.[ENTER]Now you have more '..whatiwant..' Gold in your account.') ==> Düzeltebilirsiniz
            end
          end
        elseif sel == 3 then
          local new
          say'What do you want to change?' ==> Düzeltebilirsiniz
          local change = select('Password', 'Security data (Question & Answer)', 'Nothing')
          if change ~= 3 then
            say'Please, write your password.' ==> Düzeltebilirsiniz
            if input() ~= readline(bank_path,1) then say'The password you entered is wrong.' return end
            say'Please, write the Answer to your security question:'
            say_reward(readline(bank_path, 2))
            if input() ~= readline(bank_path,3) then say'The answer you entered is wrong.' return end
            if change == 1 then
              say'Write your new password:' ==> Düzeltebilirsiniz
              local newpw = input()
              if newpw == '' then say'Did you change your mind?' return end ==> Düzeltebilirsiniz
              advanced_bank.set_pc_bank_infos(newpw, readline(bank_path, 2), readline(bank_path, 3), readline(bank_path,4))
              say'Your password has been changed.' ==> Düzeltebilirsiniz
            else
              say'Okay, choose your new Security Question:'==> Düzeltebilirsiniz
              local newquestion = select_table(question)
              if newquestion == table.getn(question) then
                say'Write the security question you want:' ==> Düzeltebilirsiniz
                local newq = input()
                if newq == '' then say'Did you change your mind?' return end ==> Düzeltebilirsiniz
                newquestion = newq
              else
                newquestion = question[newquestion]
              end
              say'Oh right, one more step left.[ENTER]Write the answer to your question:' ==> Düzeltebilirsiniz
              local newanswer = input()
              if newanser == '' then say'Did you changed your mind?' return end ==> Düzeltebilirsiniz
              advanced_bank.set_pc_bank_infos(readline(bank_path,1), newquestion, newanswer, readline(bank_path,4))
              say'Your Security data has been changed.'
            end
          end
        end
      end
    end

    function set_pc_bank_infos(pw, question, answer, money)
      write_in_file(bank_path, pw..'[ENTER]'..question..'[ENTER]'..answer..'[ENTER]'..money..'[ENTER]')
      pc.setqf('has_bank_acc', 1)
    end

    function give_money(value)
      if pc.get_gold() + value >= 2000000000 then
        say'You cant take that value. It will bug!' ==> Düzeltebilirsiniz
        return
      elseif tonumber(readline(bank_path ,4)) < value then
        say'You dont have that much Gold in your bank acc.' ==> Düzeltebilirsiniz
        return
      end
      pc.change_gold(value)
      advanced_bank.save_money(tonumber(readline(bank_path,4))-value)
    end

    function save_money(value)
      write_in_file(bank_path, readline(bank_path, 1)..'[ENTER]'..readline(bank_path, 2)..'[ENTER]'..readline(bank_path, 3)..'[ENTER]'..value)
    end

  end
end
YAZAR HAKKINDA;
arcface
Admin

Web Developer

KONU YORUMLARI
YORUM YAP
Image

Quests

Gelişmiş Banka Sistemi

Gelişmiş Banka Sistemi Gelişmiş Banka Sistemi Gelişmiş Banka Sistemi Gelişmiş Banka Sistemi Gelişmiş Banka Sistemi Gelişmiş Banka Sistemi Gelişmiş Banka Sistemi

EN ÇOK OKUNAN 5 MAKALELER
arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Yarı insan denilince ne anlıyoruz önce ona bir bakalım. Yarı insan; bi..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Rubinum2 Web Panel Rubinum2 Web Panel Rubinum2 Web PanelRubinum2 Web..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Afro2 Web Panel Kodlaması Afro2 Web Panel Kodlaması Afro2 Web Pane..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Discord Widget Discord Widget Discord Widget Discord Widget Di..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Aegea2 Site Teması İndir Aegea2 Site Teması İndir Aegea2 Site Teması..