SOL
SAĞ
Kostüm sürelerini rastgele verdirmek
SİDEBAR REKLAMI

İçerisindeki kostüm kodlarını ve sürelerini kendinize göre editliyebilirsiniz .

Kod:

function costum_body()
  local settings = {}
  costum_body_erkek = {
    {41001,1}, {41003,1}, {41005,1}, {41007,1}, {41009,1}, {41011,1}, {41013,1}, {41015,1}, {41017,1}, {41019,1},
    {41021,1}, {41023,1}, {41025,1}, {41027,1}, {41029,1}, {41031,1}, {41033,1}, {41035,1}, {41037,1}, {41039,1},
    {41041,1}, {41043,1}, {41045,1}, {41047,1}, {41049,1}, {41051,1}, {41053,1},
  }
  costum_body_kadin = {
    {41002,1}, {41004,1}, {41006,1}, {41008,1}, {41010,1}, {41012,1}, {41014,1}, {41016,1}, {41018,1}, {41020,1},
    {41022,1}, {41024,1}, {41026,1}, {41028,1}, {41030,1}, {41032,1}, {41034,1}, {41036,1}, {41038,1}, {41040,1},
    {41042,1}, {41044,1}, {41046,1}, {41048,1}, {41050,1}, {41052,1}, {41054,1},
  }
end
 
function costum_hair()
  local settings = {}
  costum_hair_erkek = {
    {45001,1}, {45003,1}, {45005,1}, {45007,1}, {45009,1}, {45011,1}, {45013,1}, {45014,1}, {45016,1}, {45018,1},
    {45020,1}, {45022,1}, {45024,1}, {45026,1}, {45028,1}, {45030,1}, {45032,1}, {45034,1}, {45036,1}, {45038,1},
    {45040,1}, {45042,1}, {45044,1}, {45046,1}, {45048,1}, {45050,1}, {45052,1}, {45054,1}, {45056,1}, {45058,1},
    {45060,1}, {45062,1}, {45064,1}, {45066,1}, {45067,1}, {45068,1}, {45070,1}, {45072,1}, {45074,1},
  }
  costum_hair_kadin = {
    {45002,1}, {45004,1}, {45006,1}, {45008,1}, {45010,1}, {45012,1}, {45015,1}, {45017,1}, {45019,1}, {45021,1},
    {45023,1}, {45025,1}, {45027,1}, {45029,1}, {45031,1}, {45033,1}, {45035,1}, {45037,1}, {45039,1}, {45041,1},
    {45043,1}, {45045,1}, {45047,1}, {45049,1}, {45051,1}, {45053,1}, {45055,1}, {45057,1}, {45059,1}, {45061,1},
    {45063,1}, {45065,1}, {45069,1}, {45071,1}, {45073,1}, {45075,1},
  }
end
 
function costum_weapon()
  local settings = {}
    warrior_weapon = {
      {40101,1}, {40115,1}, {40129,1}, {40104,1}, {40118,1}, {40132,1}
    }
    assasian_weapon = {
      {40102,1}, {40103,1}, {40116,1}, {40117,1}, {40130,1}, {40131,1}
    }
    sura_weapon = {
      {40101,1}, {40115,1}, {40129,1}
    }
    shaman_weapon = {
      {40105,1}, {40106,1}, {40119,1}, {40120,1}, {40133,1}, {40134,1}
    }
end
 
function pets()
  local settings = {}
  pets_table = {
    {53001,1}, {53002,1}, {53003,1}, {53004,1}, {53005,1}, {53006,1}, {53007,1}, {53008,1}, {53009,1}, {53010,1},
    {53011,1}, {53012,1}, {53013,1}, {53014,1},  {53015,1}, {53016,1}, {53017,1}, {53018,1}, {53019,1}, {53020,1},
    {53021,1}, {53022,1}, {53023,1}, {53024,1}, {53025,1}, {53026,1}, {53027,1}, {53028,1}, {53029,1}, {53030,1},
    {53031,1}, {53032,1}, {53033,1}, {53034,1},  {53035,1}, {53036,1}, {53037,1}, {53038,1}, {53039,1}, {53040,1},
    {53041,1}, {53042,1}, {53043,1}, {53044,1},  {53045,1}, {53046,1}, {53047,1}, {53048,1},  {53049,1}, {53050,1},
    {53051,1}, {53052,1}, {53053,1}, {53054,1},  {53055,1}, {53056,1}, {53057,1}, {53058,1},  {53059,1}, {53060,1},
    {53061,1}, {53062,1}, {53063,1}, {53064,1},  {53065,1}, {53066,1}, {53067,1}, {53068,1}, {53069,1}, {53070,1},
    {53071,1}, {53072,1},
  }
end
 
function mounts()
  local settings = {}
  mounts_table = {
    {52027,1}, {52028,1}, {52029,1}, {52030,1}, {52031,1}, {52032,1}, {52105,1}, {52110,1}, {52115,1}, {52120,1},
    {52125,1}, {52130,1}, {52135,1}, {52140,1},  {52145,1}, {52150,1}, {52155,1}, {52160,1}, {52165,1}, {52170,1},
    {52175,1}, {52180,1}, {52185,1}, {52190,1}, {52195,1}, {52200,1}, {52205,1}, {52210,1}, {52215,1}, {52220,1},
  }
end
 
function afro_hair()
  local settings = {}
    warrior_erkek = {
      {74013,1}, {74014,1}, {74015,1}, {74016,1}, {74017,1}, {74018,1}, {74019,1}
    }
    warrior_kadin = {
      {75013,1}, {75014,1}, {75015,1}, {75016,1}, {75017,1}, {75018,1}, {75019,1}
    }
    assasian_erkek = {
      {75213,1}, {75214,1}, {75215,1}, {75216,1}, {75217,1}, {75218,1}, {75219,1}
    }
    assasian_kadin = {
      {74263,1}, {74264,1}, {74265,1}, {74266,1}, {74267,1}, {74268,1}, {74269,1}
    }
    sura_erkek = {
      {74513,1}, {74514,1}, {74515,1}, {74516,1}, {74517,1}, {74518,1}, {74519,1}
    }
    sura_kadin = {
      {75413,1}, {75414,1}, {75415,1}, {75416,1}, {75417,1}, {75418,1}, {75419,1}
    }
    shaman_erkek = {
      {75613,1}, {75614,1}, {75615,1}, {75616,1}, {75617,1}, {75618,1}, {75619,1}
    }
    shaman_kadin = {
      {74763,1}, {74764,1}, {74765,1}, {74766,1}, {74767,1}, {74768,1}, {74769,1}
    }
end
 
function afro_hair_box()
  local settings = afro_hair()
  if pc.get_job() == 0 then
    if pc.get_sex() == 0 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(warrior_erkek)
    elseif pc.get_sex() == 1 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(warrior_kadin)
    end
  elseif pc.get_job() == 1 then
    if pc.get_sex() == 0 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(assasian_erkek)
    elseif pc.get_sex() == 1 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(assasian_kadin)
    end
  elseif pc.get_job() == 2 then
    if pc.get_sex() == 0 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(sura_erkek)
    elseif pc.get_sex() == 1 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(sura_kadin)
    end
  elseif pc.get_job() == 3 then
    if pc.get_sex() == 0 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(shaman_erkek)
    elseif pc.get_sex() == 1 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(shaman_kadin)
    end
  end
  pc.give_item2_select(afra_vnum)
  item.log("AFRO_HAIR_BOX", item_name(afra_vnum))
end
 
function costum_type_item(vnum,days)
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(vnum)
  item.log("START_ITEM_GIFT", item_name(vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_body_items_day(days)
  local settings = costum_body()
  if pc.get_sex() == 0 then
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_body_erkek)
  else
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_body_kadin)
  end
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(costume_vnum)
  item.log("7_DAY_COSTUME_BODY_BOX", item_name(costume_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_hair_items_day(days)
  local settings = costum_hair()
  if pc.get_sex() == 0 then
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_hair_erkek)
  else
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_hair_kadin)
  end
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(costume_vnum)
  item.log("7_DAY_COSTUME_HAIR_BOX", item_name(costume_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_weapon_items_day(days)
  local settings = costum_weapon()
 
  if pc.get_job() == 0 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(warrior_weapon)
  elseif pc.get_job() == 1 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(assasian_weapon)
  elseif pc.get_job() == 2 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(sura_weapon)
  elseif pc.get_job() == 3 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(shaman_weapon)
  end
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(costume_weapon)
  item.log("7_DAY_COSTUME_WEAPON_BOX", item_name(costume_weapon))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function pets_items_day(days)
  local settings = pets()
  pets_vnum = get_random_vnum_from_table(pets_table)
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(pets_vnum)
  item.log("7_DAY_PET_BOX", item_name(pets_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function mounts_items_day(days)
  local settings = mounts()
  mounts_vnum = get_random_vnum_from_table(mounts_table)
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(mounts_vnum)
  item.log("7_DAY_MOUNT_BOX", item_name(mounts_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_body_1_5_day()
  local settings = costum_body()
  if pc.get_sex() == 0 then
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_body_erkek)
  else
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_body_kadin)
  end
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(costume_vnum)
  item.log("1_5_DAY_COSTUME_BODY_BOX", item_name(costume_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_hair_1_5_day()
  local settings = costum_hair()
  if pc.get_sex() == 0 then
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_hair_erkek)
  else
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_hair_kadin)
  end
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(costume_vnum)
  item.log("1_5_DAY_COSTUME_HAIR_BOX", item_name(costume_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_weapon_1_5_day()
  local settings = costum_weapon()
 
  if pc.get_job() == 0 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(warrior_weapon)
  elseif pc.get_job() == 1 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(assasian_weapon)
  elseif pc.get_job() == 2 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(sura_weapon)
  elseif pc.get_job() == 3 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(shaman_weapon)
  end
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(costume_weapon)
  item.log("1_5_DAY_COSTUME_WEAPON_BOX", item_name(costume_weapon))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function pets_1_5_day()
  local settings = pets()
  pets_vnum = get_random_vnum_from_table(pets_table)
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(pets_vnum)
  item.log("1_5_DAY_PET_BOX", item_name(pets_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function mounts_1_5_day()
  local settings = mounts()
  mounts_vnum = get_random_vnum_from_table(mounts_table)
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(mounts_vnum)
  item.log("1_5_DAY_MOUNT_BOX", item_name(mounts_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
YAZAR HAKKINDA;
arcface
Admin

Web Developer

KONU YORUMLARI
YORUM YAP
Image

Quests

Kostüm sürelerini rastgele verdirmek

Kostüm sürelerini rastgele verdirmek Kostüm sürelerini rastgele verdirmek Kostüm sürelerini rastgele verdirmek Kostüm sürelerini rastgele verdirmek Kostüm sürelerini rastgele verdirmekKostüm sürelerini rastgele verdirmek

EN ÇOK OKUNAN 5 MAKALELER
arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Yarı insan denilince ne anlıyoruz önce ona bir bakalım. Yarı insan; bi..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Afro2 Web Panel Kodlaması Afro2 Web Panel Kodlaması Afro2 Web Pane..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Rubinum2 Web Panel Rubinum2 Web Panel Rubinum2 Web PanelRubinum2 Web..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Discord Widget Discord Widget Discord Widget Discord Widget Di..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Aegea2 Site Teması İndir Aegea2 Site Teması İndir Aegea2 Site Teması..