SOL
SAĞ
Kule Para Karşılıgı Girme Ve Devam Etme QUEST
SİDEBAR REKLAMI

Merhaba Arkadaşlar Kule Devam Etme Sistemi,2.Kat girişi,6Kat girişi Mevcuttur
Kuleye Geri Dönme Sistemi Sadece 6. Kattan Sonrası içindir ve 5 dakika Süresi Vardır.

Filezilla'dan : /usr/game/share/locale/turkey/quest bölümüne atıp
Putty'den : cd /usr/game/share/locale/turkey/quest Yazılıp enterladıktan sonra
Putty'den : ./qc deviltower_zone.lua Yazdıgınızda Quest okutulur.
Hata Alanlar Dc üzerinden İletişime Geçebilir : Göksel#9541


 

kule:

quest deviltower_zone begin
  state start begin
    when login begin
      if pc.get_map_index() == 66 then
        if pc.get_x() < 2048+88 or pc.get_y() < 6656+577 or pc.get_x() > 2048+236 or pc.get_y() > 6656+737 then
          pc.warp(590500, 110500)
        end
        pc.set_warp_location(65, 5905, 1105)
      elseif pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 then
        pc.set_dungeonindex(d.get_map_index())
        pc.setqf("dungeonorgindex",66)
        pc.setqf("dungeon_ch",pc.get_channel_id())
        pc.set_warp_location(65, 5905, 1105)
        deviltower_zone.register_player(pc.get_vid())
      end
    end
    

    when 20348.chat."Kaldığın Yerden Devam Et" with d.find(pc.get_dungeonindex()) begin
      if pc.getqf("dungeonorgindex") != 66 then
        say("Son girdiğin zindan burası değil!")
        return
      end
      if pc.getqf("dungeon_ch") != pc.get_channel_id() then
        say("Zindana girdiğin ch burası değil!")
        return
      end
      local n = pc.get_dungeonindex()
      local oldumu = d.getf_from_map_index("azrail_dead", n)
      local level = d.getf_from_map_index("level", n)
      if level < 4 then
        say("Metin katını geçemediğiniz için devam edemezsin.")
        return
      end
      if level > 6 then
        say("7. Kat ve üzeri katlara geri dönemezsin.")
        return
      end
      if oldumu == 1 then
        say_npc()
        say("Azraili zaten yok etmişsin.")
        return
      end
      if n == 0 then
        setskin(NOWINDOW)
        return
      else
        say_npc()
        say("")
        say("Kaldığın yerden devam etmek istiyor musun?")
        if select(locale.yes,locale.no) == 1 then
          pc.warp(special.devil_tower[level-1][1]*100, special.devil_tower[level-1][2]*100,n)
        end
      end
    end

    when logout begin
      if pc.count_item(30300) >= 1 then
        pc.remove_item(30300, pc.count_item(30300))
      end
      if pc.count_item(30302) >= 1 then
        pc.remove_item(30302, pc.count_item(30302))
      end        
      if pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 then
        deviltower_zone.unregister_player(pc.get_vid())    
        pc.setf("deviltower","dungeon_time",get_global_time() + 10*60*1)
      end
    end
    when 20348.chat."Şeytan Kulesi " begin
      if pc.get_level() < 30 then
        say_title("Şeytan Kulesi Bekçisi:")
        say("Seviyen giriş için yeterli değil.")
        return
      else
        say_title("Şeytan Kulesi Bekçisi:")
        say("Şeytan kulesine girmek istiyor musun?")
        say("2. Kattan devam etmek isterseniz 25M yang gerekmektedir.")
        say_acik_mavi("Oyundan istemediğiniz halde çıkarsanız")
        say_acik_mavi("Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz!")
        local s = select("Gir.", "2.Kat'a Giriş Yap.", "6.Kat'a Giriş Yap.", "İstemiyorum.")
        if s == 1 then
          pc.warp(216500,727000)
        elseif s == 2 then
          if pc.get_money() < 50000000 then
            say("Hay Aksi!")
            say("Envanterine 50M yang olmadan seni içeri alamam.")
            say("50M yang yaptığında tekrar uğra.")
          else
            pc.change_money(-50000000)
            d.new_jump(66, special.devil_tower[1][1] * 100, special.devil_tower[1][2] * 100)
            d.regen_file("data/dungeon/deviltower2_regen.txt")
            d.set_warp_at_eliminate(4, d.get_map_index(), special.devil_tower[2][1], special.devil_tower[2][2], "data/dungeon/deviltower3_regen.txt")
          end
        elseif s == 3 then
          if pc.count_item(70071) < 1 then
            say("Hay Aksi!")
            say("Envanterine Kule Anahtarı olmadan seni içeri alamam.")
            say("Kule anahtarı elde ettiğinde tekrar uğra.")
          else
            pc.remove_item("70071",1)
            d.new_jump(66, special.devil_tower[5][1] * 100, special.devil_tower[5][2] * 100)
            d.setf("level", 6)
            d.regen_file("data/dungeon/deviltower6_regen.txt")
            --d.set_warp_at_eliminate(4, d.get_map_index(), special.devil_tower[2][1], special.devil_tower[2][2], "data/dungeon/deviltower4_regen.txt")
          end
        elseif s == 4 then
          return
        end
      end
    end

    function GrupKontrol()
      local pids = {party.get_member_pids()}
      for i = 1, table.getn(pids), 1 do
        q.begin_other_pc_block(pids[i])
        if party.is_party() then
          if party.is_leader() then
            timer("devil_stone1_2", 2)
          end
        end
        q.end_other_pc_block()
      end
    end
    
    
    function CatacombIzın()
      local pids = {party.get_member_pids()}
      for i = 1, table.getn(pids), 1 do
        q.begin_other_pc_block(pids[i])
        pc.setf("deviltower_zone","9_done",1)
        q.end_other_pc_block()
      end
    end
  

    when 8015.kill with pc.get_map_index() == 66 begin
      if party.is_party() then
        deviltower_zone.GrupKontrol()
      else
        timer("devil_stone1_1", 2)
      end
    end
    when devil_stone1_1.timer begin
      d.join_coords(66,special.devil_tower[1][1],special.devil_tower[1][2])
      d.regen_file("data/dungeon/deviltower2_regen.txt")
      d.setf("party_leader_pid",pc.get_player_id())
      d.set_warp_at_eliminate(4, d.get_map_index(), special.devil_tower[2][1], special.devil_tower[2][2], "data/dungeon/deviltower3_regen.txt")
    end
    when devil_stone1_2.timer begin
      d.join_coords(66,special.devil_tower[1][1],special.devil_tower[1][2])
      d.regen_file("data/dungeon/deviltower2_regen.txt")
      d.setf("party_leader_pid",party.get_leader_pid())
      party.setf("deviltower_mapindex",d.get_map_index())
      d.set_warp_at_eliminate(4, d.get_map_index(), special.devil_tower[2][1], special.devil_tower[2][2], "data/dungeon/deviltower3_regen.txt")
    end
    when kill with npc.get_race() == 1091 begin
      d.set_warp_at_eliminate(4, d.get_map_index(), special.devil_tower[3][1], special.devil_tower[3][2], "data/dungeon/deviltower4_regen.txt")
      d.check_eliminated()
    end
    function get_4floor_stone_pos()
      local positions =
      {
        {368, 629}, {419, 630}, {428, 653}, {422, 679},
        {395, 689}, {369, 679}, {361, 658},
      }
      for i = 1, 6 do
        local j = number(i, 7)
        if i != j then
          local t = positions[i];
          positions[i] = positions[j];
          positions[j] = t;
        end
      end
      return positions
    end
    when kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and npc.get_race() == 8016 begin
      d.setf("level", 4)
      local positions = deviltower_zone.get_4floor_stone_pos()
      for i = 1, 6 do
        d.set_unique("fake" .. i , d.spawn_mob(8017, positions[i][1], positions[i][2]))
      end
      local vid = d.spawn_mob(8017, positions[7][1], positions[7][2])
      d.set_unique("real", vid)
      server_loop_timer('devil_stone4_update', 10, pc.get_map_index())
      server_timer('devil_stone4_fail1', 5*60, pc.get_map_index())

      d.notice("4. Kat Seçenek Kapısındasın.");
      d.notice("Gözlerini ve kulaklarını aldatacak bir çok sahte");
      d.notice("Metin Taşı mevcut. 15 dakika içerisinde");
      d.notice("gerçek Metin Taşı'nı bul ve yok et!");
      d.notice("Kapıdan geçmenin tek yolu budur.");
    end

    when devil_stone4_fail1.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("10 dakika kaldı ")
        server_timer('devil_stone4_fail2', 5*60, get_server_timer_arg())
      end
    end

    when devil_stone4_fail2.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("5 dakika kaldı ")
        server_timer('devil_stone4_fail', 5*60, get_server_timer_arg())
      end
    end

    when devil_stone4_fail.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) and d.getf("level") == 4 then
        d.notice("Zaman doldu! ")
        d.exit_all()
      end
    end

    when devil_stone4_update.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        if not d.is_unique_dead("real") then
          for i = 1, 6 do
            if d.getf("fakedead" .. i) == 0 then
              if d.unique_get_hp_perc("fake" .. i) < 50 then
                d.purge_unique("fake" .. i)
                d.setf("fakedead" .. i, 1)
                d.notice("Sahte Metin taşları yok oldu...");
              end
            end
          end
        else
          server_timer("devil_stone4_end", 5, get_server_timer_arg())
          
          d.notice("Mükemmel bir duyma yeteneğine ve iyi bir");
          d.notice("içgüdüye sahip olduğunu kanıtlayarak");
          d.notice("gerçek Metin Taşı'nı yok ettin!");
          d.notice("Şimdi 5.kata gireceksin.")
          d.purge()
        end
      else
        server_timer('devil_stone4_stop_timer', 1, get_server_timer_arg())
      end
    end

    when devil_stone4_stop_timer.server_timer begin
      clear_server_timer('devil_stone4_update', get_server_timer_arg())
    end

    when devil_stone4_end.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        clear_server_timer('devil_stone4_update', get_server_timer_arg())
        clear_server_timer('devil_stone4_fail1', get_server_timer_arg())
        clear_server_timer('devil_stone4_fail2', get_server_timer_arg())
        clear_server_timer('devil_stone4_fail', get_server_timer_arg())

        d.setf("level", 5)
        d.setf("stone_count", 5)
        
        d.jump_all(special.devil_tower[4][1], special.devil_tower[4][2])
        d.notice("5.Kattaki Mühürlü Kapı'dasın. Bir sonraki kata ")
        d.notice("çıkmak için beş Eski Mühür'ü açman gerek. Bu alan ")
        d.notice("sana saldırmak için bekleyen canavarlarla dolu.")
        d.notice("Bazılarının üzerinde anahtar var. Yeteri kadar ")
        d.notice("Kilit Açma Taşı elde eder ve tüm mühürleri ")
        d.notice("açarsan 6. kata çıkabilirsin. Ama bil ki sadece ")
        d.notice("20 dakikan var!")

        
        server_timer('devil_stone5_fail1', 5*60, get_server_timer_arg())
        clear_server_timer('devil_stone4_update', get_server_timer_arg())

        d.set_regen_file("data/dungeon/deviltower5_regen.txt")

        d.spawn_mob(20073, 421, 452)
        d.spawn_mob(20073, 380, 460)
        d.spawn_mob(20073, 428, 414)
        d.spawn_mob(20073, 398, 392)
        d.spawn_mob(20073, 359, 426)
      end
    end
    when devil_stone5_fail1.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("15 dakika kaldı ")
        server_timer('devil_stone5_fail2', 5*60, get_server_timer_arg())
      end
    end

    when devil_stone5_fail2.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("10 dakika kaldı ")
        server_timer('devil_stone5_fail3', 5*60, get_server_timer_arg())
      end
    end

    when devil_stone5_fail3.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("5 dakika kaldı ")
        server_timer('devil_stone5_fail', 5*60, get_server_timer_arg())
      end
    end

    when devil_stone5_fail.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) and d.getf("level") == 5 then
        d.notice("Zaman doldu!")
        d.exit_all()
      end
    end

    when kill with pc.in_dungeon() and d.getf("level") == 5 and npc.get_race() == 1062 begin
      local KILL_COUNT_FOR_DROP_KEY = 7
      local n =d.getf("count") + 1
      d.setf("count", n)
      if n == KILL_COUNT_FOR_DROP_KEY then
        game.drop_item(50084, 1)
        d.setf("count", 0)
      end
    end

    when kill with npc.get_race() == 8013 and d.getf("level") == 5 begin
      game.drop_item(50084, 1)
    end

    when devil_stone5.take with item.vnum == 50084 begin
      npc.purge()
      pc.remove_item(50084,1)
      d.setf("stone_count", d.getf("stone_count") - 1)
      if d.getf("stone_count") <= 0 then
        d.clear_regen()
        d.kill_all()
        d.notice("Mührü açtın. 6. Kata çıkıyorsunuz!")

        clear_server_timer('devil_stone5_fail1', get_server_timer_arg())
        clear_server_timer('devil_stone5_fail2', get_server_timer_arg())
        clear_server_timer('devil_stone5_fail3', get_server_timer_arg())
        clear_server_timer('devil_stone5_fail', get_server_timer_arg())
    
        d.setf("level", 6)
        d.jump_all(special.devil_tower[5][1], special.devil_tower[5][2])
        d.regen_file("data/dungeon/deviltower6_regen.txt")
    
        d.notice("Şeytan Krala ulaşmak için tüm ")
        d.notice("şeytanları öldür!")

      else
        d.notice("Mührü açtın! "..d.getf("stone_count").." kaldı.")
      end
    end

    when kill with npc.get_race() == 1092 begin
      d.kill_all()
      d.check_eliminated()
      local reward_alchemist = {20074, 20075, 20076}
      d.spawn_mob(reward_alchemist[number(1,3)], 425, 216);
      d.setqf("can_refine", 1)
    end

 
    when 20074.chat."Üst katlar" or 20075.chat."Üst katlar" or 20076.chat."Üst katlar" with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin
      if d.getf("check1") == 1 then
        say("")
        say("Cok kisa bir sure once buradaydin?")
        return
      end
    if not npc.lock() then
        say("")
        say("Şu anda başka biriyle konuşuyorum!")
        say("Biraz bekle ya da sonra tekrar gel!")
        return
      end
      say_title(mob_name(npc.get_race()))
      say("Kulenin 7. katına girmek mi istiyorsun?")
      say("Bu katla mücadele etmek muhteşem beceriler ve")
      say("büyük bir yazgı gerektirir.")
      say("Sadece 35. seviyeye ulaştıysan")
      say("seni oraya ışınlayabilirim.")
      wait()
      if pc.level >=35 then
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("Üst kata çıkmak için")
        say("yeterli deneyime ve güce sahipsin.")
        say("Girebilirsin!")
        say("")
        local gec = select("Git!","Vazgeç ","Kuleyi terket!")
        if gec == 1 then
          --local plusone = d.getf("check1") +1
          d.setf("check1", 1)
          timer("devil_jump_7",6)
          npc.unlock()
          npc.purge()
          return
        elseif gec == 2 then
            npc.unlock()
          return
        elseif gec == 3 then
          npc.unlock()
          pc.warp(590500, 110500)
        end
      else
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("Üzgünüm sadece")
        say("35. seviyeye ulaşanları bir")
        say("üst kata alabilirim.")
        say("")
        npc.unlock()
        wait()
        pc.warp(590500, 110500)
        return
      end
    end

    when devil_jump_7.timer begin
      d.clear_regen()

      d.spawn_mob(8018, 639, 658)
      d.spawn_mob(8018, 611, 637)
      d.spawn_mob(8018, 596, 674)
      d.spawn_mob(8018, 629, 670)

      d.setf("level", 7)

      d.jump_all(2048+590, 6656+638)
    end
  
    when kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and npc.get_race() == 8018 begin
      local cont = d.getf("7_stone_kill") + 1
      d.setf("7_stone_kill", cont)

      if cont >= 4 then
        d.setf("7_stone_kill", 0)
        d.set_regen_file("data/dungeon/deviltower7_regen.txt")
      end
    end

    when 8019.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin
      local qf = d.getf("7_stone2_kill")+1
      local qf2 = qf-150
      if qf <= 150 then
        d.setf("7_stone2_kill", qf)
        game.drop_item(30300, 1)
        d.notice("Katil metnini "..qf2.." kere daha kesebilirsiniz;")
        d.notice("Eğer daha fazla keserseniz, kattan dışarı atılacaksınız!")
      else
        d.exit_all()
      end
    end

    when 30300.use with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin
      pc.remove_item("30300", 1)

      local pct = number(1,8)

      if pct == 1 then
        game.drop_item(30302, 1)
        d.clear_regen()
      else
        game.drop_item(30301, 1)
        
      end
    end

    when 30302.use with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin

      if d.getf( "level" ) != 7 then
        pc.remove_item( "30302", 1)
        return
      end
      if d.getf( "harita" ) != 0 then
        pc.remove_item( "30302", 1)
        return
      end
      
      say("Bu haritayla bir sonraki kata çıkabilirim!")
      pc.remove_item("30302", 1)
      d.setf("harita",1)
      timer("devil_jump_8", 6)
      d.clear_regen()
    end
            

  when devil_jump_8.timer begin
    d.setf("level", 8)
    local plusone = d.getf("check") +1
    d.setf("check", plusone)
    d.jump_all(2048+590, 6656+403)
    d.set_regen_file("data/dungeon/deviltower8_regen.txt")
    d.spawn_mob(20366, 640, 460)
    local _count = pc.count_item(30302)
    pc.remove_item(30302,_count)
    if d.getf("check") != 1 then
    d.notice("Bug kullanimi tespit edildi, disari gönderiliyorsun!")
    d.clear_regen()
    d.exit_all()
    end    
  end

  when kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and npc.get_race() == 1040 begin
    if d.getf("level") < 9 then
      local pct1 = number(1, 10)
      if pct1 == 1 then
        game.drop_item(30304, 1)
      else
        game.drop_item(30303, 1)
      end
    end
  end

  when 20366.take with item.vnum == 30304 begin
    if d.getf("anahtar") == 1 then return end
    npc.purge()
    pc.remove_item(30304,1)
    d.setf("anahtar",1)
    timer("devil_jump_9", 8)
  end

  ---------------------------------------------
  -- 9Ãş ÁøÀÔºÎÅÍ ¿Ï·á±îÁö
  ---------------------------------------------
  when devil_jump_9.timer begin
    d.setf("level", 9)
    d.jump_all(2048+590, 6656+155)
    d.regen_file("data/dungeon/deviltower9_regen.txt")
  end

  when kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and npc.get_race() == 1093 begin
    d.kill_all()
    pc.setf("deviltower_zone","9_done",1)
    if party.is_party() then
      deviltower_zone.CatacombIzın()
    end
    notice_all("|cff00ff00"..pc.get_name().." grubu, Lusifer'ı öldürdü!")
    d.setf("azrail_dead", 1)
    timer("devil_end_jump", 30)
    -- timer("devil_gdk_jump", 15)
    d.kill_all()
    d.clear_regen()
  end

  
      when devil_gdk_jump.timer begin
    d.spawn_mob(1094, 609, 179);
      d.notice("Elit Seytan Kral canlandi.")
      end
  
    when 1094.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin
    d.notice("Kral yok edildi.Mavi Olum intikam icin geliyor..")
        timer("devil_bt_jump", 15)
    end
    
    when devil_bt_jump.timer begin
    d.spawn_mob(1095, 609, 179);
      d.notice("Mavi Olum canlandi.")
      d.setqf("can_refine", 1)
    end  
  
  when 1095.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin
    d.kill_all()
     d.spawn_mob(20074, 609, 179);
    d.spawn_mob(20075, 609, 172);
    d.spawn_mob(20076, 609, 185);
    d.setqf("can_refine", 1)
    notice_all("".. pc.get_name() .." Grubu Mavi Olumu maglup etti.")
    d.notice("10 dakika icinde isinlanacaksin.")
    
        server_timer("devil_end_jump", 120, d.get_map_index())
    end  
  
  when devil_end_jump.timer begin
    d.clear_regen()
    d.exit_all()
  end
  function register_player(vid)
    local player_count = d.getf("player_count")
    player_count = player_count + 1
    d.setf("player_count", tonumber(player_count))
    d.setf(string.format("player%d", player_count), tonumber(vid))
  end  
  function unregister_player(vid)
    local player_count = d.getf("player_count")
    local found = false
    for i = 1, player_count, 1 do
      if found == true then
        d.setf(string.format("player%d", tonumber(i)), d.getf(string.format("player%d", i+1)))
      end
      p = d.getf("player"..tostring(i))
      if p == vid then
        i = i -1
        found = true
      end
    end  
    if found == true then
      d.setf("player_count", tonumber(player_count - 1))
    end
  end  
  function get_players()
    local players = {}
    local player_count = d.getf("player_count")
    for i = 1, player_count, 1 do
      players[i] = d.getf("player"..tostring(i))
    end
    return players
  end
  function give_dc_access(pindex)
    local self_checked = false
    local self = pc.select(d.getf("player"..tostring(pindex)))
    --pc.setqf("dcenter", 1)
    pc.setf("deviltower_zone", "dcenter", 1)
    pc.select(self)
  end
end
end
YAZAR HAKKINDA;
arcface
Admin

Web Developer

KONU YORUMLARI
YORUM YAP
Image

Quests

Kule Para Karşılıgı Girme Ve Devam Etme QUEST

Kule Para Karşılıgı Girme Ve Devam Etme QUEST Kule Para Karşılıgı Girme Ve Devam Etme QUEST Kule Para Karşılıgı Girme Ve Devam Etme QUEST Kule Para Karşılıgı Girme Ve Devam Etme QUEST Kule Para Karşılıgı Girme Ve Devam Etme QUEST

EN ÇOK OKUNAN 5 MAKALELER
arcface
Admin Yazdı;

3 ay önce

Yarı insan denilince ne anlıyoruz önce ona bir bakalım. Yarı insan; bi..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Rubinum2 Web Panel Rubinum2 Web Panel Rubinum2 Web PanelRubinum2 Web..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Afro2 Web Panel Kodlaması Afro2 Web Panel Kodlaması Afro2 Web Pane..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Aegea2 Site Teması İndir Aegea2 Site Teması İndir Aegea2 Site Teması..

arcface
Admin Yazdı;

2 ay önce

Discord Widget Discord Widget Discord Widget Discord Widget Di..